Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností PRoPRio Design s.r.o. od 1.1. 2014 a ve značkových prodejnách Trollbeads. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost PRoPRio Design s.r.o., IČ: 24206148, DIČ: CZ24206148, se sídlem: Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 188538 vedená u Městského soudu v Praze, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Obchodní podmínky pro e-shop

 • 1 | VYMEZENÍ POJMŮ

  Prodávající je obchodní společnost

  PRoPRio Design s.r.o., IČ: 24206148, DIČ: CZ24206148, adresa provozovny: Stodolní 405, 267 16 Vysoký Újezd, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 188538 vedená u Městského soudu v Praze.

  PRoPRio Design s.r.o.

  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  Zákazníkem našeho internetového obchodu

  je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

  Kupující spotřebitel

  nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

  Kupující, který není spotřebitel

  je Podnikatel. Za Podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele.

 • 2 | KUPNÍ SMLOUVA

  Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

  Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem. V případě objednávky se zvolenou formou odběru na některé z našich značkových prodejen, bude kupní smlouva uzavřena až v momentě nákupu zboží na prodejně. Vrácení peněz za takto zakoupené zboží není možné, jelikož se v tomto případě jedná o přímý prodej a zboží lze pouze vyměnit ve lhůtě 14ti kalendářních dnů za jiné zboží.

  Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

  Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 • 3 | VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

  OBJEDNÁVKA: Objednávku zboží je možné realizovat pouze pomocí internetového obchodu. Obratem po přijetí Vaší objednávky Vám bude e-mailem odesláno potvrzení. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je pouze informativního charakteru. O aktuálním stavu Vaší objednávky jste informováni pomocí emailových zpráv, případně ho můžete online sledovat v sekci "MŮJ ÚČET".

  CENA: Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v Českých korunách včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 %. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

  DODACÍ LHŮTY: Zboží, které je skladem, je dodáváno ve lhůtě do 5 pracovních dnů od potvrzení Vaší objednávky. V případě, že je Vámi objednané zboží vyprodáno ze skladových zásob a je nutné objednat jej v zahraničí, může se expediční doba protáhnout na 14 pracovních dnů. V případě, že tato lhůta nemůže být z jakýchkoli důvodů dodržena, budete kontaktováni telefonicky.

  PLATEBNÍ PODMÍNKY: Nabízíme tyto způsoby úhrady zboží:
  Bankovním převodem na účet předem: Při volbě platby bankovním převodem obdržíte po potvrzení o přijetí objednávky rovněž i fakturu, na které je uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol, pomocí kterého bude Vaše platba identifikována. Zboží bude vyexpedováno ihned po obdržení bezhotovostní platby na náš účet.

  Dobírkou: Platba zásilky proběhne při jejím předání. V případě, že Vám zásilka nebude moci být doručena, zůstává uložena na Vaší dodací poště po dobu maximálně sedmi pracovních dnů.

  Platba osobně na značkové prodejně: Platba zboží proběhne při vyzvednutí na kupujícím vybrané prodejně a to buď hotově či kartou. Zboží je k vyzvednutí připraveno na prodejně maximálně po dobu 5ti kalendářních dnů.

  Platba kartou: Údaje ke své kartě zadáváte na zabezpečené webové stránce společnosti GP WebPay, která je v celé Evropě nejdůležitějším zpracovatelem karet a zprostředkovává platby kartou pro největší české banky. My údaje karty neznáme a obdržíme pouze potvrzení o úspěšné transakci.

 • 4 | POŠTOVNÉ A BALNÉ

  V případě dopravy Českou poštou - balík do ruky je speciálně zabalená a pojištěná zásilka se šperky v dárkovém balení odeslána formou balíku do ruky na Vaši doručovací adresu.

  Všechny zásilky dárkově balíme a využíváme speciální služby České pošty, která je doručována do 24 hodin od odeslání zásilky. Poštovné a balné je zdarma.

  Při vyzvednutí objednávky na prodejně, je Poštovné a balné zdarma.

  V každé zásilce musí být přiložena faktura, kterou si uschovejte pro případ výměny zboží či reklamace. Faktura slouží jako daňový doklad i záruční list.

 • 5 | OCHRANA OSOBNÍCH DAT A ÚDAJŮ

  Můžeme shromažďovat následující informace:
  Jméno a příjmení
  Kontaktní informace, včetně telefonu e-mailové adresy
  Demografické údaje, např. adresu, PSČ, preference a zájmy
  Další informace týkající se účastí zákazníka v akcích

  Co s těmito informacemi děláme:
  Tyto informace nám umožňují lépe porozumět Vašim požadavkům a přáním.
  Hlavními důvody jsou:
  Vnitřní vedení záznamů je v rámci evidence a zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků
  Marketingové účely pouze naší společnosti
  Záznamy můžeme použít k vylepšení našich produktů a služeb
  Můžeme na Vámi zadanou adresu pravidelně zasílat reklamní e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách, akcích a dalších informacích, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat
  Můžeme použít informace k přizpůsobení našich stránek k Vaší spokojenosti
  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat jsou osobní údaje ve výjimečných případech poskytovány mimo EU (cloudové služby se servery mimo EU). Ve společnosti nedochází k automatizovaného zpracování osobních údajů.
  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě či třetí straně. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

  Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 • 6 | NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 • 7 | PRÁVO Z VADY

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Konkrétně § 1924 OZ: Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

  - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  - se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  - věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 • 8 | REKLAMAČNÍ ŘÁD

  V případě poruchy nebo výskytu vady výrobku v záruční době, zašlete bezpečně zabalené zboží na reklamaci s detailním popisem vady a kopií dokladu o koupi na adresu zákaznického servisu: PRoPRio Design s.r.o., Stodolní 405, 267 16 Vysoký Újezd. Zboží bude podrobeno expertíze a v případě, že nebude zjištěno úmyslné poškození zboží či poškození v důsledku neopatrného zacházení, budete do 30-ti dnů od odeslání telefonicky dotázáni, zda chcete zboží vyměnit, či vrátit peníze. Právo z vadného plnění nelze uplatnit na vady, které vznikly nevhodným zacházením se zbožím.

  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

 • 9 | VRÁCENÍ ZBOŽÍ NAKOUPENÉHO FORMOU UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DÁLKU (PŘES E-SHOP)

  Kupující má dle § 1831 OZ právo bez udání důvodu vrátit do 14ti kalendářních dnů od obdržení zásilky veškeré zboží objednané na dálku prostřednictvím eshopu spravovaném výše uvedeným provozovatelem. Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, či nesplňuje Vaše očekávání, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením zákonu č. 89/2012 sb. § 1832 občanského zákoníku zaslány zpět bankovním převodem, nejpozději do 14ti kalendářních dnů. Zasláním vašeho čísla bankovního účtu souhlasíte se zvolenou formou navrácení peněžní částky. Tato možnost neplatí v případě, že si zboží pouze zarezervujete a k uzavření kupní smlouvy (vyzvednutí zboží) dojde až na některé z našich značkových prodejen, jelikož v tomto případě se jedná o přímý prodej a zboží lze pouze vyměnit ve lhůtě 14ti kalendářních dnů za jiné zboží. Vrácení výrobku Prodávajícímu provádí Kupující na své vlastní náklady.

 • 10 | PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ PENĚZ

  Zboží musí být neporušené, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. Spotřebitel v souladu s ust. §1833 OZ odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Podnikatel může po spotřebiteli požadovat v souladu s ust. §1831 odst. 2 OZ pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

  Zákazník musí zásilku odeslat do 14ti kalendářních dní po obdržení zboží.

  Vracíme Vám peníze za zboží a také za poštovné a balné, pokud bylo účtováno.

  Zboží musí být zasláno na adresu: PRoPRio Design s.r.o., TROLLBEADS, Stodolní 405, 267 16 Vysoký Újezd pouze jako zásilka cenné psaní, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

  Nelze vrátit zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka

  Nenošené a nepoškozené zboží zakoupené ve slevě či v akci je možné měnit za jiné také do 14ti dnů, avšak při výměně se od nového zboží odečítá pouze hodnota zákazníkem původně vynaložené (zlevněné) ceny. Toto se vztahuje také na akční sety, které je možné měnit pouze celé, nikoli po jednotlivých kusech.

 • 11 | EVIDENCE TRŽEB

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • 12 | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2017

Obchodní podmínky pro značkové prodejny Trollbeads

 • 1 | VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

  Prodávající je obchodní společnost PRoPRio Design s.r.o., IČ: 24206148, DIČ: CZ24206148, se sídlem: Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 188538 vedená u Městského soudu v Praze.
  PRoPRio Design s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  Zákazníkem našeho značkového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
  Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  Kupující, který není spotřebitel, je Podnikatel. Za Podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele.

 • 2 | UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  U zboží, které je kupujícím odebíráno přímo z prodejny prodávajícího, dochází k uzavření kupní smlouvy zaplacením a převzetím zboží.
  Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. S těmito Obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit na prodejně.

  Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 • 3 | KUPNÍ CENA

  Kupní cena je uváděna včetně všech daní a poplatků.

 • 4 | DODACÍ LHŮTA

  Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v termínu do 5ti pracovních dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

 • 5 | REZERVACE ZBOŽÍ

  Rezervace je možná pouze v případě řádné objednávky vytvořené prostřednictvím našeho e-shopu. Objednané zboží je pro kupujícího zarezervováno po dobu 5ti kalendářních dnů ode dne doručení na prodejnu. Nevyzvednuté zboží bude zařazeno do prodeje. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází momenten zakoupení zboží na prodejně.

 • 6 | PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Nabízíme tyto způsoby úhrady zboží: hotově, platební kartou nebo dárkovou kartou vydanou Prodejcem.

 • 7 | ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST Z VADY

  Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke kupujícímu řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. Při uplatnění vad zboží je kupující povinen prokázat řádné nabytí reklamovaného zboží.
  Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke kupujícímu řídí reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří součást těchto Podmínek, a je uveden v bodě 8 a 9 Podmínek.“

 • 8 | JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud není na zboží uvedena lhůta delší. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
  V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady, zejména z důvodů uvedených v § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, má kupující právo na to, aby prodávající kupujícímu dodal novou věc bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li výměna možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud to však je vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující může požadovat i přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 • 9 | VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

  S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
  V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 • 10 | VÝMĚNA ZBOŽÍ

  Nenošené a nepoškozené zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu nebo na našich prodejnách je možné měnit za jiné do 14ti kalendářních dnů.
  Nenošené a nepoškozené zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu nebo na našich prodejnách ve slevě či v akci je možné měnit za jiné také do 14ti kalendářních dnů, avšak při výměně se od nového zboží odečítá pouze hodnota zákazníkem původně vynaložené (zlevněné) ceny. Toto se vztahuje také na akční sety, které je možné měnit pouze celé, nikoli po jednotlivých kusech. Nenošené a nepoškozené zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu nebo na našich prodejnách je možné měnit do 14ti kalendářních dnů také za dárkovou poukázku. Lhůta pro výměnu zboží započíná dnem zakoupení zboží na prodejně nebo dnem převzetí zboží kupujícím od dopravce.

 • 11 | OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě či třetí straně. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
  Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 • 12 | EVIDENCE TRŽEB

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • 13 | KLUBOVÝ SYSTÉM

  Prodejce nabízí svým zákazníkům věrnostní program - Klub Trollbeads. Jeho pravidla jsou samostatným dokumentem, se kterým se zákazník seznamuje při vyplňování klubové přihlášky.

 • 14 | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
  Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2017

 • EVIDENCE TRŽEB

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • PUNCOVNÍ ZNAČKY

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), v platném znění. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2017.

Nastavení soukromí

Změny nastavení se projeví pouze v prohlížeči a zařízení, které právě používáte. Pokud si vytvoříte účet, toto nastavení se aplikuje pokaždé, když se přihlásíte.


Cookies nezbytné pro fungování webu

Bez těchto souborů cookies by webové stránky nemohly správně fungovat.

Nelze vypnout

Cookies pro remarketing

Jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly co nejzajímavější.


Uložit Zavřít

Obsah vašeho košíku

Váš košík je prázdný.
Zavřít
Nemáte ještě účet? zaregistrujte se

Staňte se součástí příběhuRegistrace

Uživatelské jméno

Údaje zákazníka

Doručovací adresa

Zavřít
už u nás máte účet? přihlásit se
Cookies Používáme cookies pro co nejlepší zážitek

Váš zážitek při nakupování je naší prioritou. Proto vám naše stránky přizpůsobujeme pomocí souborů cookies, které používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcí sociálních sítí a k analýze návštěvnosti.